'Literatuur & Geschiedenis'

Theorie | Lezen | Presentatie
Resultaat: Literatuurgeschiedenis op een leuke manier
Tijdsduur | Vanaf 1 uur
Boek deze workshop direct!

Literatuurgeschiedenis

'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?'

Misschien lijkt dit een zin uit een vreemde taal, toch is dit een Nederlandse zin. Het is het vroegste Nederlands dat we kennen, ongeveer duizend jaar oud. In modern Nederlands staat er: 'Alle vogels maken een nestje, behalve jij en ik, waar wachten we nog op?' Het werd geschreven door een verliefde monnik in de kantlijn van het manuscript waar hij aan werkte.

Loop mee langs de wegen van de oude (hoofse) lyriek, naar de Tachtigers, het dadaïsme en de vijftigers tot aan de hedendaagse moderne poëzie.
Sommige dichters zijn al bijna weer vergeten, maar hun gedichten staan nog als een huis! Duik in de rijke geschiedenis van de Nederlandse poëzie. Aan de hand van gedichten en fragmenten van teksten wordt de tijdlijn van de literatuur geschetst.

VERDIEPING

Deze basisworkshop geeft een beknopt overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en is voornamelijk gericht op het bespreken van poëzie en gedichten. De verdiepingsworkshop richt zich meer op een specifieke periode, waar we ons zullen bezighouden met verregaande gedichtenanalyse en ingaan op belangrijke dichtwerken uit deze verschillende tijdperken.

Het kan plaatsvinden in een presentatievorm als lezing en ook in een lesvorm, waar deelnemers actief gaan schrijven en zich laten inspireren door het besproken werk.
Leslokaal / Presentatieruimte

Het kan plaatsvinden in een presentatievorm als lezing en ook in een lesvorm, waar deelnemers actief gaan schrijven en zich laten inspireren door het besproken werk.

Gedichten analyseren

Vorige workshop

Zelf een voorstel?

Neem contact met ons op!